Caro's Uitvaartbegeleiding
Met liefde geregeld

Samen

Mijn werk is mijn passie maar het hebben van een uitvaartbedrijf betekent ook 24 uur per dag, 7 dagen per week ‘aan’ staan. Daardoor leer je te leven ‘in het moment’ maar om geïnspireerd en creatief te blijven is het essentieel om af en toe de teugels te laten vieren. Ik prijs me gelukkig met Caroline Giltay, een fijne, betrokken en zeer capabele collega. Omdat ik me de komende jaren, naast uitvaarten, meer wil gaan toeleggen op het begeleiden van mensen in de laatste levensfase is er vanaf 1 januari 2024 wat veranderd binnen Monique Dommanschet UitvaartbeZieling.

Al vele jaren is Caroline Giltay mijn rechterhand in tijden van drukte, vakanties of ziekte. Voor veel mensen is zij dan ook al een bekend gezicht. Zeker in de laatste jaren, die voor mij persoonlijk heel zwaar waren, heb ik ervaren hoe waardevol Caroline als collega is.
2023 was echter zowel in zakelijk als persoonlijk opzicht een goed jaar en de reden om nieuwe keuzes te maken. Caroline stapt vanaf 1 januari in UitvaartbeZieling zodat ik me naast het verzorgen van uitvaarten kan gaan toeleggen op nieuwe aspecten in mijn leven. Levenseindecoaching (stervensbegeleiding) is daar een voorbeeld van.


Vakkundig
Caroline is een daadkrachtige, empathische vrouw die met dezelfde bevlogenheid families begeleidt bij het afscheid. Daarnaast is ze een creatieve duizendpoot met oog voor detail. Ik geef  dus met vertrouwen een familie over aan Caroline. Zij gaat in de komende jaren mijn bedrijf geheel overnemen en omzetten naar haar onderneming Caro's Uitvaartbegeleiding. De komende jaren draaien we dus de rollen om en blijf ik nog actief om nu Caroline te ondersteunen bij drukte, vakantie, ziekte of wanneer er voorkeur is voor mij.

Bezieling
Bevlogenheid, bezieldheid, hartstocht, instinct. Inspiratie waarmee je iets maakt of doet. Een innerlijke drijfveer. Allemaal synoniemen die in de kern beschrijven wat bezieling betekent. De bevlogenheid waarmee je iets doet in je leven, is bepalend voor het succes ervan. Dat hebben wij,  Monique Dommanschet en Caroline Giltay, in het verleden al vaak mogen ervaren. Gaandeweg merken we dat het rationele minder voldoening geeft, en daarom richten we ons nu meer op de essentie; dat wat er werkelijk toe doet. Met hoofd, hart en ziel mensen tot steun zijn in een moeilijke fase van hun leven. Dat geldt zowel voor de stervende als voor de voortbestaanden, volwassenen en kinderen.

Afscheid
Als iemand gaat sterven maakt hij of zij zich los van alles waar de persoon zich in het leven mee heeft geïdentificeerd: relaties, werk en lichaam. Wat er overblijft is de mens in zijn diepste, ware wezen. Wij helpen je om van het afscheid iets moois, warms en waardevols te maken.

Afscheid en Dementie
Onze samenleving vergrijst en steeds meer mensen krijgen (een vorm van) dementie. Vooral bij afscheid stelt ons dit voor nieuwe uitdagingen. Omgaan met mensen met dementie vraagt extra tijd en aandacht, inlevings- en improvisatievermogen. Door in te spelen op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun familie, begeleidt Monique Dommanschet een persoonlijk en betrokken afscheid.
Monique Dommanschet mag zich door studie, maar ook door persoonlijke ervaring, dementievriendelijk uitvaartbegeleider noemen en het keurmerk dragen.

"Durf de veranderende mens met dementie te volgen, in plaats van te corrigeren "  - Adelheid Roosen


Dementie kent verschillende vormen en deze hebben allemaal weer een andere impact op iemand en zijn of haar naasten . De benadering van deze mensen, die ook nog eens in rouw zijn, vraagt een zorgvuldige aanpak met rust en inlevingsvermogen. Daarnaast proberen we de naasten, die toch al zoveel aan hun hoofd hebben, te ontzorgen, vaak door simpele oplossingen.

Eigen inbreng
Ieder die dat wil kan betrokken worden bij het afscheid. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud kan meedenken en meehelpen om van de begrafenis of crematie iets bijzonders te maken. Bijvoorbeeld bij het verzorgen van de overledene, het maken van een bijzondere rouwkaart en het samenstellen van een authentieke afscheidsbijeenkomst, anders dan de standaard ceremonies en gebruikelijke locaties. Er kan veel meer dan je denkt, en met wat creativiteit zoeken we samen naar alternatieven. Dat hoeft geen grote, decadente uiting te zijn. Monique en Caroline luisteren naar de mensen en hebben oog voor detail. Het zit hem vaak juist in de kleine details die mensen houvast en saamhorigheid bieden.

Voor iedereen
Iedereen kan bij ons terecht, ongeacht geloof, levensvisie of budget. Ook wanneer elders een uitvaartverzekering is afgesloten staan wij met raad en daad klaar.

‘We begrijpen de dood pas wanneer hij zijn hand legt op iemand die wij liefhebben.’

Levenseindecoach
Wat is een levenseindecoach?
De laatste levensfase is een nieuwe, onbekende periode in ieders leven. Een overgang in fases die allemaal bewuste, liefdevolle aandacht verdienen. Zowel op lichamelijk, emotioneel, rationeel en spiritueel niveau loopt iedereen zijn eigen pad. Als levenseindecoach geeft Monique Dommanschet aandacht en ondersteuning om van de resterende tijd een liefdevolle en gedenkwaardige periode te maken. Niet alleen voor degene die zal gaan sterven maar ook voor de familie en of vrienden daar omheen.  

Onder coachen wordt verstaan: begeleiden, bijstaan, ondersteunen en opvangen. Precies dàt is waar mensen behoefte aan hebben als het levenseinde nadert. Sterven is een universeel maar vooral uniek proces. Ieder doet dat op eigen wijze maar er zijn veel overeenkomsten in stervensprocessen. Vaak is er sprake van angst, onzekerheid, onmacht en pijn; bij degene die gaat sterven maar ook bij de naasten. Als levenseindecoach biedt Monique een luisterend oor en geeft steun, advies en begeleiding aan degene die zal gaan sterven en aan de familie en of vrienden daar omheen.

Maatwerk
Zoals ieder mens uniek is, geldt dat ook voor het levenseinde. Evengoed is het voor iedereen een onbekend proces dat veel vragen op roept. Misschien is er angst voor de dood of zorgen over nabestaanden. Het benoemen van angsten en gevoelens, praten over je levensvisie of terugkijken op je geleefde leven kan rust geven. Soms zijn er nog zaken af te ronden of wil men alvast de uitvaart bespreken, een herinneringsboek of video maken of gewoon samenzijn met geliefden en vrienden.
Als ervaringsdeskundige kan Monique uitleggen wat er kan gebeuren in de stervensfase en welke keuzes men daar zelf in heeft.

Kennismaking
De levenseindecoaching is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Het uitgangspunt is de wens en de eigen regie van cliënten en hun naasten. Tijdens een kennismakingsgesprek kijkt Monique naar de wensen en diensten die mogelijk zijn. Dit gesprek is gratis en er zit verder geen verplichting aan. Wanneer besloten wordt tot een vervolgtraject zullen we schriftelijk vastleggen wat wensen, diensten en vergoeding zullen zijn.

Mogelijkheden
Zoals gezegd zijn de diensten op maat en volgens wens van cliënt en naasten, maar om een idee te geven zetten we wat onderwerpen op een rij die mogelijk van belang kunnen zijn:
* Inventariseren van wensen client en naasten
* Informatie geven over Waardig Sterven (natuurlijke dood/palliatieve sedatie, euthanasie, versterven)
* Informatie over Wilsverklaring, Volmacht inzake medische besluitvorming, Behandelverbod
* Informatie over Palliatieve zorg en Terminale zorg
* Wat wil je nog doen, wie wil je nog zien? Tips en advies
* Wat laat je na aan je dierbaren/vrienden? Tips en advies
* Hoe wil je je uitvaart vormgeven? Tips en advies
* Informatie over het stervensproces
* Advies en ondersteuning naasten, zelfzorg en levenseinde-ervaringen
* Advies en ondersteuning  na overlijden

Voor informatie of afspraak:
06 26 03 98 85
monique.levenseindecoach@ gmail.com